גנזי קדם שנתון לחקר הגניזה ג תשס"ז

עמוד:3

גנזי קדם ? # • שנתון לח ק ר הגני זה כיו ג תשס"ז העורך ירחמיאל ברוח עורך משנה דוד סקליר University of Waterloo מכון ק עבי ן ^ GeriizahFft g ed :

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר