מקורות חדשים לתולדות הקראים במצחם במאה הט"ז (תיאור ראשוני)

עמוד:12

בטוח שכולן כרוכות בסדר הנכון . זהו כנראה הפנקס שבו נרשמו טיוטות או העתקים ( לעתים אולי מקוצרים , כגון כתובות ) של כל התעודות , או דיווחים עליהן ( כגון שטרות , ראה להלן באזכור התעודה ב . ( 1 קצת תמוה הוא שבמשך חמש עשרה שנה נרשמו פחות ממאתיים תעודות . ועוד : כלום אפשר שבמשך חמש עשרה שנה נרשמו רק שלוש כתובות בקהילה זו ? נראה יותר להניח שזהו אחד הפנקסים והיו עוד כמוהו . יש לקוות שיימצאו , כולם או אחדים מהם , ברבות הימים . אין הפנקס , כפי שהוא בידינו , מסודר מבחינה כרונולוגית . התעודה הראשונה על פי סדר הכתיבה ( או הכריכה ) היא מיום שישי , י"ד באייר ה ' שכ"א . האחרונה היא מיום חמישי , ח ' בשבט ה ' של"ה . התעודה החשובה ב 2 ( דף 8 א-ב ) קדומה יותר , מתשרי ה ' שכ"א ( ספטמבר-אוקטובר , ( 1560 והיא אולי הגורם העיקרי להתהוות הפנקס הנדון . גם תעודות אחרות החשובות לתולדות הקהילה ומוסדותיה הן מראשית ה ' שכ " א , ואף יש תעודות ( כגון בו הנזכרת להלן בסמוך ) שנכתבו עוד בשנת ה ' ש '' כ . דיונים רבים של בית הדין נערכו בלילה . במקרים כאלה מנוסח התאריך : 'למא כאן בתאריך לילה אן יספר צבאחהא נהאר אל = ) ' ... בתאריך הלילה שהבוקר שלמחרתו הוא יום . ( ... 13 תאריך זה על פי הלוח הרבני מקביל ליום רביעי , 30 באפריל . 1561 14 תאריך זה על פי הלוח הרבני מקביל ליום רביעי 19 , בינואר . 1575 5 ו ראה : י' בלאו , דקדוק הערבית היהודית , ירושלים תשכ"א ( ירושלים תש '' ם , ( עמ' , 234 ס' J . Blau , ; 359 The Emergence and Linguistic Backgroundof Judaeo-Arabic , Jerusalem 1965 ( Jerusalem 1999 ) , pp . 173-177 , 274-275 16 המילה הערבית 'נהאר ' מציינת את חלקה המואר של היממה , מזריחת השמש עד שקיעתה , כלומר 'יום' במובן המצומצם של המילה , כמו בבראשית א , ה , בדומה למונח 'עיצומי של יום ' בלשון חכמים . לשון מעין זו לציון תאריך על פי הלילה מצאתי בכתובת קנייה של כתב היד הקדום והחשוב של תרגום רס " ג לתורה , , RNL Evr . C 001 חלק שני , דף 270 ב : אשתרי אלנזולי אלצדר אלמחתרם אלמרתצ ' י וגיה אל 1 אבי צאלח הכהן פאר הסופרים בר כבוד גד ' מונו ורבנו פרחיה הכהן הרופא ניע' הדא אלגזו [ מעל זי"ן סימן המזה [! אלמקודש פי אללילה אלמספר צבאחהא כ ' ה ' מרחשון שנת אתקצ"ח לשטרות במא מבלגה כמסין דרהמא נצפהא כמסה ועשרין דרהמא וכוי ( תרגום : קנה האדון החשוב הנכבד הרצוי וג ' יה ה ... ] אבו צאלח הכהן פאר הסופרים בר כבוד גד [ ולת ] מתו ורבנו פרחיה הכהן הרופא נ [ וחו ] ע [ דן ] את החלק הזה המקודש בלילה שבוקרו יגלה את כ ' ה ' מרחשון שנת אתקצ " ח לשטרות 14 ) בנובמבר [ 1286 בסכום של חמישים דרהם שחציים הוא עשרים וחמישה דרהם וכוי ) התואר יפאר הסופרים ' נזכר בתעודה מאמצע המאה הי '' ב שפרסם ל אלוני , 'רשימת נכבדים ותאריהם במצרים במאה הי " ב , ' ספר זכרון ליצחק בן צבי - מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח , א-ב ( ספונות , ח [ תשכ " ד , ([ בעריכת מ ' בניהו , עמ ' קכז-קלו . שם , עמ' קלב , שורה , 34 הוא מוסב אל

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר