מקורות חדשים לתולדות הקראים במצחם במאה הט"ז (תיאור ראשוני)

עמוד:11

תשובה של אחד מבעלי התוספות , מחמת חשש הממזרות שדבק בקראים , התייצבה שורה של פוסקים חשובים דווקא במצרים שהורו להתיר נישואין כאלה . מכל זה יודעים עדיין מעט מאוד על הקהילה הקראית באותה התקופה . במאמר זה אני מתכוון לתאר שני קובצי תעודות , אחד מהם בוודאי מן המאה הט " ז , ושני המכיל מידע רב הנוגע לאותה המאה , בלוויית דוגמאות . התיאור הזה יסמן מן הסתם נתיב למחקר עתידי בנושא זה , כאשר ייחשפו עוד תעודות השייכות לעניין . א . פנקס בית הדן הקראי בקהיר בשנים ה ' שי'כ-של"ה ליצירה ( 1575-1560 ) מן המפורסמות הוא שפנקסי בתי דין של קהילות וערים הם תמיד מקור לא אכזב לידיעות על הקהילות , בין שמדובר בבתי דין של ישראל , ובין בבתי דין של מוסלמים . הפנקס הנדון שמור בס " ט פטרבורג , בספרייה הלאומית הרוסית ( לשעבר אוסף פירקוביץ' השני , ( וסימנו . RNL Evr .-Ar . 1 : 328 הוא מכיל 69 דפים , אחדים קרועים הרבה , ושניים דבוקים לבלי הפרד . על פי מניין זמני שעשיתי תכולת הפנקס היא : 190 מסמכים שונים בערבית יהודית ( סימנתים בהעתק הצילום שבידי באות ע עם מספר , ובכן עו-ע 90 ו . ( 6 בעברית ( סימנתים באות ב עם מספר , ובכן ב ב-1 . ( 6 רשימה אחת בכתב ערבי ( סימנתיה באות עע , דף 58 ב . ( בסך הכול מכיל הפנקס ככל שניתן למנות עכשיו 197 תעודות שלמות או קטועות . איני 9 הפרשה נסקרת עם תיעוד מפורט בספרו של מ ' קורינאלדי , המעמד האישי של הקראים , ירושלים תשמ ' יד , בעיקר עמ' ; 142-101 וראה עוד : י ' שפירא ' , התייחסות ההלכה לקראים - מדיניות ומסורת הלכתית , ' מחקרי משפט , יט 1 , ( תשס"ב , ( עמ ' . 361-285 10 פנקס שכתב סופר בית הדין הרבני בפסטאט , מבורך בן נתן , בשנת 1156 שמור בספרייה הלאומית הרוסית ( אוסף פירקוביץ ' השני , ( וסימנו . RNL Evr .-Ar . 1 : 1700 והביא ממנו הרבה גויטיין : S . D . Goitein , J K Mediterranean Society , 1-6 , Berkeley-Los Angeles-London 1967-1993 בעיקר בכרך השלישי , וראה במפתח , שם , ו , עמ' , 149-148 בערך . Firkovitch 11 , 1700 על בתי דין במזרח בתקופות מאוחרות יותר ראה למשל : ל' בורנשטיין מקובצקי , 'שרידים מפנקס בית דין באלאט בקושטא שנת תקצ"ט , ' ( 1839 ) ספונות , יח ( תשמ"ה , ( עמ' . 122-53 וו כגון התעודות העוסקות ביהודים בבית הדין השרעי שבירושלים : א ' כהן ואחרים , יהודים בבית המשפט המוסלמי : חברה כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העות ' מאנית , ירושלים תשנ " ג , תשנ " ו , תשס " ג . 2 ו לפתות על פי הצילום .

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר