תוכן עניינים

עמוד:5

תוכן ענ"מם חלק עבר דבר המערכת 7 מקורות חדשים לתולדות הקראים במצרים במאה הט"ז ( תיאור ראשוני ) חגי בן שמאי 9 קראי מדמשק מן המאה הי"ג על זקני לשון הקודש יוסף יהלום 27 תפקידן הליטורגי של ברכות המזון המפויטות אבי שמידמן 45 חלק לועזי קראים בבית הדין הרבני : מסמך משפטי משנת 1073 ממהדיה ( T -S 20 . 187 ) בנימין הרי ומרינה רוסטו * 9 מכתב מסחרי בערבית יהודית מראשית המאה הי"ט במצרים ג'פרי חאן * 37 " כתאב אל אימא " של סהל בן אל פצ ' ל אל תוסתרי גרגור שוורב * 61 ספרים נוצריים בספריות יהודיות : קטעי כתבים נוצריים בערבית מן הגניזה הקהירית קריסטינה סילג'י * 107

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר