גנזי קדם שנתון לחקר הגניזה ב תשס"ו

עמוד:3

גנזי שנתון לחקר קדם • • הגני ו זה כיו ב תשס " ו העורך ירחמיאל בהדי עורך משנה דוד סקליו University of Waterloo THt FKICDBCRC .

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר