קטעים מהספרות ההרמטית בגניזה

עמוד:12

ומקורות אחרים מתארות את הרמסכ'אלמת'לת' באלחכמה' - בעל החכמה המשולשת , בעקבות המסורת ההלניסטית שקראה לו 'הרמס טריסמגיסטוס , ' כלומר 'הגדול ביותר . ' הספרות ההרמטית הערבית כוללת גם אמירות המיוחסות להרמס , כמו בחיבור הספרדי גאיה אלחכים , העוסק בעיקר במגיה ; חיבורים שנכתבו בערבית ויוחסו להרמס הכוללים מוטיבים הרמטיים , כמו החיבור הפילוסופי כתאב מעאד'לה אלנפס , שהוא ענייננו כאן ; וכן חיבורים אלכימיים רבים שיוחסו לג'אבר אבן חיאן וחיבורים פילוסופים שיוחסו לאריסטו , הרואים בהרמס את המקור לחכמתם . הספרות ההרמטית הערבית , כמו מקורה ההלניסטי , עוסקת בארבעה תחומים עיקריים.- אסטרולוגיה , מגיה , אלכימיה ותאולוגיה . מן הספרות ההלניסטית קיבלה גם את מאפייניה העיקריים : היא מציגה את עצמה כהתגלות הנמסרת להרמס או ממנו , ולא כפרי של הישג אנושי ; היא בעלת אופי סינקרטיסטי ומשלבת בין תורותיהם של אפלטון ואריסטו ; והיא נוטה להרמוניזציה בין דת לפילוסופיה , המתבטאת בניסיון לתת גוון רוחני יותר לפילוסופיה ה'שכלתנית . ' המאפיינים הכלליים האלה אינם מספקים תשובה ברורה לשאלה 'מהו ( חיבור ) הרמטי . ' בשל גיוונם הרב של החיבורים המיוחסים להרמס , קשה לאפיין אותם בצורה מקיפה ומעמיקה . מחברים מוסלמים רבים השתמשו בשמו של הרמס ל'קידום' חיבוריהם באסטרולוגיה , במגיה ובאלכימיה , ולפעמים ניתן להוכיח שחיבור המיוחס להרמס בספרות הערבית אינו מיוחס לו בספרות היוונית . יש בוודאי טקסטים ערביים המיוחסים להרמס שאין דבר בינם ובין הקורפוס ההרמטי היווני , כפי שישנם קטעים שאינם מיוחסים במפורש 18 ראה : M . Ullmann , Die Natur- und Geheimwissenschaften im Islam , Leiden 1972 , p . 371 19 פלסנר , הרמס , עמ' ; 57-50 עפיפי , הרמטיקה ( לעיל , הערה , ( 14 עמ י . 855-845 20 פלסנר , הרמס , עמי ; 57 קופנהוור , הרמטיקה , עמ' . xlvi 21 ראה : קופנהוור , הרמטיקה , עמ י . xlvii חיבור זה ידוע בספרות המחקר לפי הכותרת שניתנה לו בתרגומו הלטיני של ברדנהוור , 'Liber de castigatione animae' ( ראה להלן , הערה . ( 86 22 קופנהוור , הרמטיקה , עמ' . xlvi לדברי עפיפי , ניתן למצוא רעיונות שאינם מיוחסים להרמס במפורש , אך אולי ניתן לאתר את מקורם ההרמטי , גם ביתי בן יקטיאן' של אבן סינא ואצל אבן ערבי ( עפיפי , הרמטיקה [ לעיל , הערה , [ 14 עמ' . ( 853-850 , 847-845 23 שטמפלטון ואחרים ( לעיל , הערה , ( 10 עמ' . 69 24 פלסנר , הרמס , עמ ' . 48-47 25 עפיפי , הרמטיקה ( לעיל , הערה , ( 14 עמ' . 841-840 26 ראה : Liber de Stellis Beibenis , ed . P . Kunitzsch , in : Hermetis Trismegisti Astrologica et Divinatoria ( Corpus Chiristianorum Continuatio Mediaeualis , CXLIV C ) , eds . G . Bos et al ., Tumhout 2001 , pp . 9-52 , esp . pp . 11-14

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר