קטעים מהספרות ההרמטית בגניזה

עמוד:10

המוסלמית השלטת - החל מהלכה ותאולוגיה , דרך מדעי הנסתר והמיסטיקה ועד למדעים ולפילוסופיה . מאמר זה יעסוק בהגות הדתית האסלאמית , שרבים מגווניה מיוצגים בגניזה בהעתקות בערבית יהודית . בין דפי הגניזה ניתן למצוא קטעים מחיבורים בנושא הצופיות , למשל מכתביהם של אלחלאג )' נפטר , ( 922 אלקשירי ( נפטר 072 ו , ( אלגזאלי ( נפטר וווו ) ואבן ערבי ( נפטר ;( 1240 מתחום המעתזלה , למשל מכתבי הקאדי עבד אלג'באר ( נפטר ;( 1025 מתחום הנאופלטוניות , למשל קטעים מהתאולוגיה של אריסטו ( שהופיעה במאה הט , (' ועוד ועוד . ברצוני להביא דוגמה נוספת לעושרה של ספרייתם של היהודים בתקופת הגניזה . גילוים של ארבעה קטעים חדשים מן החיבור ההרמטי כתאב מעאד'לה אלנפס , בנוסף לקטע חמישי שכבר היה מוכר , מעיד על כך שהספרות ההרמטית , שהייתה נפוצה בספרות הערבית במאות הי - ' ה'י"א - שיא פריחת הגניזה - נכללה אף היא באופק התעניינותם של היהודים באותה תקופה . האופק הפילוסופי של היהודים בימי הביניים ; ביום עיון של קבוצת סכוליון , מכון מנדל למדעי היהדות באוניברסיטה העברית , . 22 . 5 . 2003 3 ראה : P . B . Fenton , 'Les traces d'Al-Hallag , martyr mystique de l'islam , dans la tradition juive ' , / Innate islamologiques , 35 , 1 ( 2001 ) , pp . 101-128 4 שם , ענו' . 113 5 שם , עמ' . 114 6 ראה : י' ינון פנטון , 'שני כתבי יד אכבריים בגלגולם בערבית יהודית , ' בין עבר לערב , ג , בעריכת י' טובי , תל אביב תשס " ד , עמ י P . B . Fenton , 'Deux manuscrits akbariens en transmission judeo- ; 94-82 arabe ' , Mystique musulmane , Actes du colloque du 9 mars 2001 , Universite Jean-Moulin a Lyon : Melanges de mystique musulmane en hommage a Roger Deladriere , Paris 2002 , pp . 155-169 7 ראה : H . Ben-Shammai , 'A Note on Some Karaite Copies of Mu ' tazilite Writings ' , Bulletin of the Schoolof Orientaland African Studies , 37 ( 1974 ) , pp . 295-304 8 ראה : P . B . Fenton , 'The Arabic and Hebrew Versions of the Theology ofAristotle' , Warburg Institute Surveys and Texts , Pseudo-Aristotle in the Middle Ages : The Theology and Other Texts , 11 ( 1986 ) , pp . 241-264 , esp . p . 248 9 על מגוון הטקסטים הפילוסופים המדעיים בגניזה ניתן להתרשם גם ממאמרו של צבי לנגרמן : Y . T . Langermann , 'Arabic Writings in Hebrew Manuscripts : A Preliminary Relisting ' , Arabic Sciences and Philosophy , 6 ( 1996 ) , pp . 137-160 10 ראה : H . E . Stampleton , G . L . Lewis & F . Sherwood Taylor , 'The Sayings of Hermes Quoted in the Ma' al-Waraqi of Ibn Umail ' , Amfec , 3 , 3-4 ( 1949 ) , pp . 69-90 , esp . p . 70 11 החיבור מופיע גם בכתב יד בערבית יהודית מאוקספורד ( בודלי , ( Or . 661 שאינו מהגניזה , אך מלמד אף הוא על התעניינותם של היהודים דוברי הערבית בספרות זו ( תודתי ליונתן מרת על שהפנה אותי לכתב יד זה . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר