קטעים מהספרות ההרמטית בגניזה

עמוד:9

קטעים מהספרות ההומטית בגניזה אילה אליהו יותר ממאה שנה חלפו מאז התגלו גניזות קהיר ועדיין עולים מעת לעת גילויים מפתיעים בין דפיהן . ואולי 'מפתיעים ' אינה המילה הנכונה , שכן האופק התרבותי הרחב של בני תקופת הגניזה הקלטית , יהודי אגן הים התיכון במאות הי - ' הי"ג , כבר הוצג במחקרים רבים . היהודים לא זנחו אף אחד מן הנושאים שעמדו במוקד העניין של בני התרבות * ראשיתו של מאמר זה בהרצאה בסמינר של עובדי הפרוייקט לקטלוג קטעים פילוסופיים בגניזה של המרכז לחקר התרבות הערבית היהודית וספרותה במכון בן צבי . הסמינר אורגן בידי שרה סטרומזה ב 23-22 בספטמבר 2004 בבית דניאל שבזכרון יעקב , ונערך בהנחייתם של חגי בן שמאי , מנחם בן ששון , שרה סטרומזה ודוד סקליר . תודתי העמוקה לשרה סטרומזה על עידודה והנחייתה בכתיבת המאמר , ולחגי בן שמאי ולגדליהו סטרומזה על הערותיהם המועילות . תודה גם לקורא האלמוני על תרומתו לשיפור המאמר . לספרים המשמשים תדיר במאמר נקבעו הקיצורים הבאים : סקוט , הומטיקה Hermetica , the - Ancient Greek and Latin Writings which Contain Religious or Philosophic Teachings Ascribed to Hermes Trismegistus , edited with English translation and notes by W . Scott (& A . S . Ferguson ) , I-IV , Oxford 1924-1936 ( כשהכוונה לספר באופן כללי ;( סקוט , מעאד'לה - הנ '' ל , ההקדמה והתרגום ל $ נ IO * 1 A \ AI ' A * 1 המופיעים בכרך , 4 עמ ' ; 352-277 בדוי , נ"פ - ^ & בב " ^ ? fkaVjj I aJ" ! O ^ Jjl - ± JJ * 1 I lie - £ j-la _< J / iii j Jayjyi > (_ jj ; ^ jAa i . jll ^^ 3 " >^ , i ^ bJ : ^^ , i ^ Hll VJU * : o" * J > ; " 4 nj , M J JLJI ^ " " f JUll 1955 ' ( הכוונה לספר באופן כללי ;( ב 68 וב - 69 הטקסט של $ ב ^ A \ 4 JjU » 1 עמ' 69-68 בספר , lO ^ המקביל לקטע המפורסם כאן ; קופנהווו , הומטיקה B . P . Copenhaver , Hermetica . The Greek - Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a New English Translation with Notes and ; Introduction , Cambridge 1992 פלסנו , הומס M . Plessner , 'Hermes Trismegistus and Arab - Science ' , Studia Islamica , 2 ( 1954 ) , pp . 45-59 ו בקהיר נשתמרו שתי גניזות בעלות חשיבות עצומה לתרבות היהודית , הרבנית והקראית : גניזת בית הכנסת בן עזרא , שרובה הגיע לקיימברידג ' וקטעים רבים ממנה הגיעו לאוסף אדלר ( שיוזכר להלן , ( וגניזת בית הכנסת הקראי , שממנה מורכב רובו של אוסף פירקוביץ השני השמור בסנקט פטרסבורג . המילה ' גניזה ' המופיעה לאורן המאמר מכוונת למעשה לשתי גניזות אלה . על היחס בין אוסף פירקוביץ לאוספי הגניזה האחרים ראה : ז ' אלקין ומי בן ששון ' , אברהם פירקוביץ ' וגניזות קהיר - בעקבות עיון בארכיונו האישי ' , פעמים , 90 ( תשס"ב , ( עמ ' . 95-51 2 'האופק התרבותי ' של תקופת הגניזה נידון בהרצאתה של שרה סטרומזה : 'הספרים אשר עמך : שחזור קו

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר