גנזי קדם שנתון לחקר הגניזה א תשס"ה

עמוד:3

גנזי קדם שנ תון לחקר # הגניזה • • כרך א תשס " ה העורך ירחמיאל ברודי עורך משנה דוד סקליר University 0 ( Waterloo v / p ay 1 GenizahR g ed : Jkarp

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר