בית ראובן | תל אביב

עמוד:13

בית ראובן 1 תל אביב ררר ביאליק , 14 תל אביב Rubin Museum 14 Bialik St ., Tel Aviv http : // www . rubinmuseum . org . il / | N 1 " גוך בתל אביב" אוצרות : כרמלה רובין , עדנה ארדה , שירה נ 0 תלי כתיתה : 23 בדצמבר 2008 "Van Gogh in Tel Aviv " Curators : Carmela Rubin , Edna Erde , Shira Naftali Opening : 23 December 2008 ( למעלה : ( שריף ואכד , , 2007 , 1 nyy \ p \ n אקריליק על בד ( top ) : Sharif Waked , Self-Portrait , 2007 , acrylic on canvas ( משמאל : ( חיים מאור , ללא כותרת , , 1975-76 תצלום שרוור לבן ( left ) : Haim Maor , Untitled , 1975-76 , b / w photograph רפי לביא , ללא כותרת , 983 ו , תצלומים מודבקים , אקריליק וחיסרון על דיקנו באדיבות גלריה גבעון , תל אביב Raffi Lavie , Untitled , 1983 , collage , acrylic and pencil on plywood Courtesy of Givon Art Gallery , Tel Aviv

טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר