תערוכות EXHIBITIONS

עמוד:5

? iu אזולאי , ביקור החוזה , , 2007 שמן ער י בד Shai Azoulay , Visit of the Muse , 2007 , oil on canvas ??? IjyBjiiiHiaiilM Erez Israeli , Terror / sf ( detail ) , 2007 , epoxy casting , stuffed von Art Gallery . Tel Aviv in שיש 1 , טק \ עצבני עם אנטנה , , 2006 אקריליק 1 / ל בד Khen Shish , Fidgety Portrait with an Antenna , 2006 , acrylic on canvas ליה חן , פריחה שנתאר / רה , , 2006 נוכניקה מעורבת , מראה הצבה , מוזיאון רוי 0 ה לאמנות באדיבות האמנית וגלריה מו 0 י חסון , נין יורק תצלום : םטודיו לצילום ורהסטינ ונציאן Lihi Chen , Late Bloomer , 2006 , mixed media , installation view , Haifa Museum of Art Courtesy of the artist and Moti Hasson Gallery , New York Photo : Warhaftig Venezian , ' UJ in לנקר את עיני העבד , , 2006 תצלום , דיו , עלי , nriT מסקינג-נ 0 " 1 ו \ למוני 0 ור Khen Shish , Gouging the Slave's Eyes Out , 2006 , photograph , ink , gold leaves , masking-tape on monitor

טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר