הבדידות המהותית

עמוד:11

הערך ביותר בעולם . הסופר המתנסה בריק הזה סבור אך ורק שהיצירה אינה גמורה , והוא סבור שמעט יותר עמל , המזל שברגעי חסד , יאפשרו לו , לו בלבד , לסיימה . הוא חוזר אפוא ליצירה . אבל מה שהוא רוצה לסיים בעצמו נותר אינסופי , כורך אותו בעמל שווא . והיצירה , לבסוף , זרה לו , נסגרת סביב העדרו בחיוב [ affirmation ] האל אישי , האלמוני שהיא מהווה - ותו לא . לכך הכוונה כשמעירים כי האמן , מאחר שהוא מסיים את יצירתו רק ברגע מותו , אינו מכיר אותה לעולם . הערה שאולי יש להופכה על פניה , שכן כלום אין האמן מת משעה שהיצירה קיימת , כשם שהוא עצמו חש לעתים ברושם של שביתת יצירה [ desoeuvremnt ] מן 1 המוזרות ביותר ? " ] "Noli me legere " אל תקרא ני [ " אפשר לתאר אותו מצב גם כך : לעולם אץ הסופר קורא את יצירתו . היא בלתי קריאה בשבילו , סוד שבנוכחותו אין הוא שוהה . סוד , מפני שהוא נפרד ממנה . אי האפשרות לקרוא אינה עם זאת מחווה שלילית בלבד , היא דווקא הקרבה הממשית היחידה שיכולה להיות למחבר למה שאנו מכנים יצירה . Nolime kgere הפתאומי כבר מעורר , במקום שמצוי ספר בלבד , את האופק של כוח אחר . חוויה חמקמקה , אם גם מיידית . זה אינו כוחו של איסור , אלא , דרך משחק המלים ומובנן , הקביעה העיקשת , הקשה והנוקבת שמה שיש שם , בנוכחות הכוללת של טקסט מוגדר , עדיין מונע עצמו - הריק הקשה והצורב של הסירוב - או מסלק , מתוך סמכות שהאדישות מאצילה , את מי שעדיין רוצה , לאחר שכתב אותו , לתפוש אותו מחדש דרך הקריאה . אי האפשרות לקרוא היא הגילוי הזה שכעת , במרחב שנפתח על ידי הבריאה , אין עוד מקום לבריאה - ולסופר אין אפשרות זולת להמשיך לכתוב את היצירה הזאת בלי הרף . שום איש . 1 המצב הזה אינו מצבו של האדם העמל , המבצע את משימתו החומקת ממנו בלבשה צורה בעולם . מה שהאדם עושה כפוף לשינוי בעולם , והאדם תופש אותו מחדש דרך העולם , או יכול לפחות לשוב ולתפוש אותו , אם הניכור אינו נעצר , אינו מוטה לטובת אחרים , אלא נמשך עד הגשמת העולם . היפוכו של דבר , מה שהסופר חותר אליו זוהי היצירה , ומה שהוא כותב הנו ספר . הספר כשלעצמו יכול להיות לאירוע פעיל בעולם ( פעולה שהיא , עם זאת , תמיד מסויגת ובלתי מספקת , ( אבל הסופר אינו חותר לפעולה אלא ליצירה . ומה שהופך את הספר לתחליף של היצירה מספיק להפוך אותו לדבר , שביצירה אינו נובע מאמיתו של העולם , דבר כמעט נבוב ככל שאינו ניחן במציאות של היצירה או ברצינות של העבודה האמיתית שמתבצעת בעולם .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר