תוכן עניינים

עמוד:5

תוכן עניינים חלק אי : מתוך המרחב הספרותי 7 הבדידות המהותית 9 היצירה ומרחב המוות 22 המוות האפשרי 22 החוויה של איגינוור 43 רילקה ותביעת המוות 54 . 1 חיפוש מוות הולם 55 . 2 המרחב של המוות 66 . 3 התמרת המוות 81 ההשראה 96 החוץ , הלילה 96 מבטו של אורפאוס 104 השראה , מחסור בהשראה 110 היצירה והתקשורת ו 12 לקרוא 121 התקשורת 128 הספרות והחוויה המקורית 137 העתיד ושאלת האמנות 137 תכונותיה של יצירת האמנות 147 החוויה המקורית 160

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר