הקדמה

עמוד:11

rrrnniM העברית הוכנסו תוספות ותיקונים מעטים ונוספו כמה עדכונים ביבליוגרפיים . חובה נעימה היא להודות לעמיתי וידידי אביגדור שנאן אשר תרגם את הספר מאנגלית וערך אותו בכישרון רב ובסבלנות אין קץ . תודה מיוחדת לתלמידי אליהו שטרן שהתקין את המפתחות ודאג במסירות לבדיקה ולניקוד של המובאות ומראי המקום בערבית . ויעמדו על הברכה גם כל מי שעסקו במלאכת הבאת הספר לדפוס במוסד ביאליק שבירושלים ובמיוחד לשולמית אייזנשטדט ולשולמית ירושלמי . ולכמה עניינים טכניים תעתיק השמות והמונחים הערביים לעברית הוא מדויק ככל האפשר בהתאם לכתוב הערבי ( על כן צ' הבאה במקום האות ^ בערבית יש לבטא כמעין , 'ד ו ט' הבאה במקום & יש לבטא כמעין . 'ז ו' יש לבטא כמעין . ( w כדי להקל ניקדנו את השמות והמונחים , לפחות בניקוד חלקי . תרגום פסוקי הקוראן מערבית לעברית נעשה על יךי . הפרק השלישי הופיע לראשונה —בצורה שונה מעט —בכתב העת תרביץ ( נה , תשנ"ו , עמ' : 379-359 "עזרא עזיר , גלגולו של מוטיב פולמוסי קדם אסלאמי דרך האסלאם אל ראשית ביקורת המקרא ( " והנספח ראה אור תחילה — בשינויים קלים — בתוך : ספונות ( ה [ כ , [ תשנ"א , עמ' : 47-37 "על יחס היהודים לקוראן . ( " תודתי למערכות שני כתבי העת על שהתירו לי לחזור ולהדפיס מאמרים אלה בספר זה . חוה לצרוס יפה ירושלים , ערב ראש השנה תשנ"ח

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר