עולמות שזורים ביקורת המקרא המוסלמית בימי הביניים

עמוד:4

Hava Lazarus- Yafeh Intertwined Worlds Medieval Islam and Bible Criticism First published in English by Princeton University Press , 1992 מסת"ב ISBN 965-342-715-6— כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשנ"ט סדר ועימוד ; שולמית ירושלמי הדפסה : דפוס דף נוי בע"מ , ירושלים Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 1998 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר