כתבי פרופ' אברהם טל

עמוד:יג

כתבי פרוסי אברהם טל תשכ"ט " כתבי הקדש בארמית על יסוד כתבי יד וספרים עתיקים" [ ביקורת על A . Sperber , The Bible in Aramaic Based on Old Manuscripts and Printed , [ Texts , II , TheFormer Prophets , Leiden 1959 תרביץ לח ( תשכ"ט , ( עמ' 408-400 תשל"ג " גרגר שלצרורות , " לשוננו לז ( תשל"ג , ( עמ' 305-303 תשל"ד " פיוט ארמי לשבועות , " לשוננו לח ( תשל"ד , ( עמ' 268-257 "Ms . Neophyti 1 : The Palestinian Targum to the Pentateuch : Observations on the Artistry of a Scribe " , Israel Oriental Studies 4 ( 1974 ) , pp . 31-43 תשל"ה לשון התרגום לנביאים ראשונים ומעמדה בכלל ניבי הארמית , תל אביב תשל"ה תשל"ו " צליל לחם שעורים , " חקר ועיון במדעי היהדות : ספרות מקרא לשון , בעריכת י' בהט , מ' בן אשר וט' פנטון , חיפה תשל"ו , עמ' 106-103 "The Samaritan Targum to the Pentateuch , its Distinctive Characteristics and its Metamorphosis " , Journal of Semitic Studies 21 ( 1976 ) , pp . 26-38 " תירוש - עיון בהוראתו , " הצבי ישראל : אסופת מחקרים במקרא לזכרם של צבי וישראל ברוידא , בעריכת י' ליכט וג' ברין , תל אביב תשל"ו , עמ' 132-129

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר