תוכן העניינים

עמוד:ו

לשון חכמים וארמית משה בר אשר על תצורת השם בלשון חכמים 189 חיים א' כהן לתצורתו של בינוני נפעל בלשון חז"ל על פי כתב יד קופמן למשנה 213 חזי מוצפי צורות המילה "אוזן" בארמית החדשה המזרחית : גיזרון , רבגוניות וחדשנות 229 שמואל פסברג בירורים לקסיקליים בארמית היהודים מארץ ישראל : כלום יש מעתק של אל"ף לעי"ן ? 243 מנחם צבי קדרי משפט הזיקה בלשון בן סירא 256 העברית בת זמננו משה אזר טקסטים משפטיים ופרשנותם בידי בית המשפט העליון 267 אסתר עוד על ערכיות סמנטית של פעלים בורוכובסקי בר אבא והתאמתה לערכיותם התחבירית 285 פנינה טרומר תזוזות קטגוריאליות בשם התואר בעברית הישראלית 307 שלמה יזרעאל מאגר הלשון ודקדוק המילון או : האם הגישות החדשות במילונאות מביאות תועלת או גורמות נזק 335 ? תמר סוברן " לחן חנם באים אליך : " עיון במגעים סמנטיים ובתאוריה של מסגרות תוכן 361 ב . החלק הלועזי אלן דוד קראון מבט אחר על קומראן אנדרה למר פ "ר בארמית עתיקה ומקורות חג פורים 25 * טקמיצו מוראוקה הערות על לשונן של כתובות מואביות ושל כתובות עבריות עתיקות 31 * סרג'יו נויה נוסדה בין הקוראן 60 , v ; 166 , vii ; 65 , 1 למקרא ולברית החדשה 45 * ריינהרד פומר השומרונים בדמשק 53 * ז'אן-פייר רוטשילד ההלכה השומרונית : מצב המחקר ובחינתו 77 *

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר