תוכן העניינים

עמוד:ה

תוכן העניינים פתח דבר ט כתבי פרופ' אברהם טל יג א . החלק העברי מחקרים בשומרונות זאב בן חיים עוד הפעם תיבת מרקה 1 עלי ותד "המליץ : " המילון המיוחס לפינחס הכהן בן יוסף הרבן 11 אריה כשר הבוטחים בהר שומרון 23 מנחם מור המקדש השומרוני : חידה פתורה ! 41 משה פלותטין הכרעות נורמטיביות המעצבות את דמותן של לשונות : מקרי השומרונים והיהודים 59 אלישע קימרון תמורות לעיצורים שנאלמו במסורת שומרון 73 המקרא ולשונו ומסורה יהושע בלאו עיונים בדקדוקה ההיסטורי של לשון המקרא 89 גרשון ברין בירורים בדרכי השימוש בנוסחה " עד היום הזה" 109 אהרן דותן קדמוניות פסק 121 יאיר הופמן סיפור הבריאה הראשון ( בראשית א , א-ב , ג : ( היבטים קאנוניים ודיאכרוניים 135 דוד טלשיר אחות בלשון רבים ועדות בלשון יחיד בעברית העתיקה 159 שמעון שרביט צמיחתם והתגבשותם של שמות הפעולה בעברית הקדומה 177

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר