תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 7 מבוא : ההיסטוריה הספרותית של אסונות לאומיים 11 חלק א : המסורת 23 פרק ראשון : הרטוריקה של מגילת איכה 25 פרק שני : המדרש והחורבן 49 פרק שלישי : פיוטי אשכנז ועיצוב האידאה המרטירולוגית 77 חלק ב : החזרה הכללית 95 פרק רביעי : הפרעות ברוסיה וערעור האידאל של 'קידוש השם' 97 חלק ג : ניצולים ומשקיפים מן הצד 135 הערה מקדימה 137 פרק חמישי : אורי צבי גרינברג ב'רחובות הנהר' 143 פרק שישי : עולמו של אהרן אפלפלד 173 פרק שביעי : הנטל המביך 201 הערות 225 מפתח עניינים 233 מפתח שמות 238

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר