חורבן תגובות בספרות העברית על אסונות לאומיים

עמוד:4

Alan Mintz H URBAN RESPONSES TO CATASTROPHE IN HEBREW LITERATURE First published by Columbia University press Guildford , Surrey New York Copyright © 1984 Columbia University Press All Rights Reserved עורך : דן מירון מסת "ב ISBN 965-342-844-6 כל הזכויות למהדורה העברית שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשס"ג סדר ועימוד ו רבקה רוטפרב הדפסה י דפוס שוקי , ירושלים Copyrig ht of the Hebrew Edition Reserved to the Bialik Institute , Jerusalem 2003 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר