התוכן

עמוד:7

חלק חמישי : חצת של ר' ישראל מרודץ פרק ארבעה עשר : "כמדינה קטנה בתוך מדינה גדולה : " החצר המלכותית ויושביה 363 א . המקורות וטיבם ; 363 ב . המתחם הפיסי ; 365 ג . המערך החברתי 380 פרק חמישה עשר : "שנחוץ לו ממון להוצאת הבית : " כלכלת החצר החסידית 388 א . הצדיקות כפרנסה ; 388 ב . הפדיון והגיונו ; 391 ג . גובה הפדיון ודרכי צבירת ההון ; 396 ד . מסעותיו של הצדיק ; 401 ה . כספי ה " מעםדות " ; 404 ו . זיכיונות , חזקות וכתבי מגירות ; 409 ז . שקיעתה של החצר המלכותית 416 פרק שישה עשר : "תחת אוהל אחד : " החסידים והצדיק 419 א . נסיעות החסידים אל הצדיק ; 419 ב . דרכי הגישה אל הצדיק ; 426 ג . קבר הצדיק וההילולה 432 סוף דבר 435 א . ר' ישראל מרוז ' ין כמושא למחקר ביוגרפי ; 435 ב . שמרנות מול חידוש בחסידות רוז ' ץ ; 437 ג . ירידת הדורות או עוצמת הנחיתות ; 440 ד . החצר החסידית בעידן של תמורות 443 נספחים וביבליוגרפיה נספח א : "כנפיים שלי : " בניו ובנותיו של ר' ישראל מרוז'ין 449 נספח ב : מקורות ותעודות 467 . 1 על רצח מוקדים יהודים בבתי כנסת . 2 ; 467 פרוטוקול גזר הרין של מעשה אושיץ . 3 ; 467 עלים מארכיון משרד הפנים הרוסי על ר ' ישראל ובני משפחתו ; 476 . 4 תזכיר וספיחיו : יוסף פרל על מגבית כספים בגליציה למען ר ' ישראל ; 481 . 5 משא ומתן להסגרת ר ' ישראל מאוסטריה לרוסיה ודיון בבקשתו להתגורר בסדיגורה 486 מפתח הקיצורים הביבליוגרפיים 495 מפתחות 515 א . שמות האנשים ; 517 ב . שמות הנאשמים במעשה אושיץ ; 529 ג . שמות המקומות ; 530 ד . מפתח נושאים 534 מפה : מקומות בחיי ר' ישראל מרוז'ין ובניו 10 אילן יחס : ר' ישראל מרוז'ין , אבותיו וילדיו 118

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר