התוכן

עמוד:6

פרק שישי : "המלכות היהודית נופלת : " מעשה אושיץ 163 א . על "מוארים " ועל דין "רודף" ; 163 ב . פרשת הרצח וחקירתו ; 167 ג . משמעותו ההיסטורית של "מעשה אושיץ " 174 פרק שביעי : "שרים רדפוני חנם : " במאסר 176 א . המאסר והדיו ; 176 ב . בין ר ' ישראל לצאר ניקולאי ; 185 ג . ייסורים ומשמעותם 188 פרק שמיני : "בין גלים : " הבריחה מרוסיה 192 א . זיכרונותיו של יוסי ראטה ; 192 ב . השיבה לרוז'ין ; 194 ג . הבריחה מרוסיה ; 196 ד . משהו על "גניזת חרמון " 202 פרק תשיעי : "כאורח באכםניא : " חידוש החצר בםדיגורה 204 א . סכנת גירוש ומהמורות משפטיות ; 204 ב . בין מרכז לשלוחותיו ; 216 ג . ההקשר הגיאוגרפי ; 218 ד . התבססות כלכלית : רכישתה של אחוזת פוטוק זלוטי n ; 224 פרסומה של החצר החדשה 228 פרק עשירי : "לאלף שברים נשבר : " שנים אחרונות 237 א . בערוב ימיו ; 237 ב . הסתלקותו וירושתו 245 חלק רביעי : ר' ישראל מרודץ כמנהיג חסידי פרק אחד עשר : "תורת האדם : " דרכו של ר ישראל בהנהגת הציבור 255 א . בץ צדיק לבין רב ; 255 ב . מינויים והרחות ; 264 ג . שתדלנות עבור כלל ישראל . 1 : 272 "גזירת הגיוס " . 2 ; 273 "גזירת הלבוש " וקשרים עם טונטיפיורי ; 276 . 3 שיתוף פעולה עם משכילים : ר' ישראל וריב '' ל ; 285 ד . פעילות למען ארץ ישראל . 1 : 291 כולל וולין . 2 ; 291 מפעלי בנייה ; 297 ה . מעטרו כמנהיג 301 פרק שנים עשר : "לי הכסף שבכל העולם : " חזון העושר והמלכות 303 א . החידוש בדרך ה " םלכות " ; 303 ב . הייחוס לבית דוד ; 307 ג . "עבורה באתכסיא : " הביסוס הרעיוני ; 310 ד . התנגדות לסיגופים ; 317 ה . גילויי ביקורת כלפי דרך ה '' מלכות" ; 320 ו . מנגנים ומשוררים , מרכבות וסוסים ; 325 ז . עושר וכבוד כמבחן דתי 331 פרק שלושה עשר : "צדיק הדור האמיתי : " ר ישראל כצדיק 337 א . שאלת "צדיק התר " ; 337 ב . משהו על משיחיות וגאולה ; 348 ג . התנגדות למופתים 355

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר