דרך המלכות ר' ישראל מרוז'ין

עמוד:4

המערכת המדעית פרופ ' ישעיהו גפני ףו " ת , פרופ' מרדכי ברראר , פרופ' יעקב בתאי , מר צבי יקותיאל , פרופ' מרים ירדני , פרופ' יום טוב עסיס , פרופ ' יוסף שלמון מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון ערך והביא לבית הדפוס : יחזקאל חובב ספר זה יצא לאור בסיוע בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב וקרן לואיס ומינה אפשטיין שעל יד האקדמיה האמריקאית לחקר היהדות הדפסה ראשונה 1997 — הדפסה שנייה 2001 — הדפסה חרשה : 2010 על גבי העטיפה : משה ברנשטיין , "הרבי נוסע " מתוך : אור הסמטאות האבודות - עולמו של מ ' ברנשטיין , ערך ח " מ בסוק , תל אביב 1986 עיצוב העטיפה : תחיה רוזנטל מסת " ב 965-227-114-4 מספר קטלוגי 185-381 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , ירושלים תשנ " ז אץ להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב טהמוציא לאור סדר ועיטור ממוחשב : מרכז זלמן שזר הודפס בדפוס אליניר

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר