פתח דבר

עמוד:11

ה"המצאות" של חסידי לאומיות מודרניים חייבות למצוא הד בלב רבים מן המיועדים להיות "האחים ללאום / ' שאלמלא כן דינו של המפעל להיכשל . אם אלה אינן נתפסות כ"אותנטיות ... " הן לא יצליחו לגייס אותם לפעולה פוליטית . עדיף אפוא "לגלות מחדש" ולנכס מחדש עבר אתני או עברים אתניים בעלי משמעות כלשהי בעיני האנשים הנדונים , ובאורח זה לכונן מחדש זהות אתנית קיימת , גם במקום שזו נראית מעורפלת ולוקה בחסר מבחינת תיעודה . סמית איננו חש בלל ועיקר שפתר את בל הבעיות הסבוכות העולות מסוגיית הלאומיות . לא מכבר הוא אמר : "ניתוח הלאומיות נותר חמקמק . שאלות בסיסיות כה רבות נותרות בלא מענה , חוקרים כה מעטים נכונים להסכים אפילו על העקרונות הראשוניים . " אנתוני סמית היקר , אנו הישראלים , שהמפעל הכביר של בניית תרבות לאומית , המשלבת חדש וישן , הוא לחם חוקנו , מי יותר מאתנו מודע למורכבות התופעה הלאומית ולקושי הכרוך בהבנתה . מי יותר מאתנו , העוסקים בתולדות עם ישראל לתקופותיו , מודע למורכבות של השאלות הנוגעות לרצף ולשינוי שמעלה מושג כגון ה"אומה , " מושג שעל שורשיותו ההיסטורית היטבת כל כך לעמוד . אנו מודים לך על שבאת לחלוק עמנו את ידיעותיך ואת מחשבותיך . אנו מקווים שתמצא גמול לטרחתך וליגיעתך במפגש מחודש זה עם השאלות והתוכנות שחיינו כאן במדינת ישראל יעוררו לבטח אצל אינטלקטואל חדור סקרנות שכמוך . [ תודתנו נתונה לישעיהו גפני ולדניאל שוורץ על עצתם וסיועם בהכנת המהדורה העברית - י"ק ( .

החברה ההיסטורית הישראלית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר