האומה בהיסטוריה

עמוד:4

Originally published in English under the title The Nation in History by Anthony D . Smith © 2000 by University Press of New England עריבה לשונית והבאה לבית הדפוס : יחזקאל חובב © Copyright by The Historical Society of Israel , Jerusalem Printed in Israel , 2003 מסת"ב ISBN 965-227-177-2 מספר קטלוגי Catalogue No . 185-493 © כל הזכויות שמורות לחברה ההיסטורית הישראלית , תשס '' ג אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד ממוחשב : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית בע"מ כולם בירושלים

החברה ההיסטורית הישראלית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר