חזרה לפוליטיקה המדינה המודרנית, לאומיות וריבונות

עמוד:4

המערכת המדעית פרופ' ירחמיאל כהן ( יו"ח , פרופ' דוד אסף , מר צבי יקותיאל , פרופ' גדעון פוקס , פרופ ' שמואל פיינר , ד " ר אמנון רז קרקוצקין מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון ריכוז הספר : טליה יקיר עריכה לשונית : נועה שליטין הפקה והבאה לדפוס : יחזקאל חובב ספר זה יוצא לאור בסיוע משרד המדע , התרבות והספורט - מינהל התרבות והאמנויות מםת " ב 978-965-227-250-8 מספר קטלוגי 185-573 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשס " ט אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית בע " מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר