עם הספר

עמוד:8

בצרפת ובהונגריה , בני מחנות פוליטיים ודתיים שונים , עם שקיעתה ולעתים אף שברה של המציאות ההיסטורית שביסוד האמנציפציה על ידי שימוש בנרטיבים היסטוריים וכינונו מחדש של "עבר שימושי . " מן הספר עולה שסוגיות אלו הרבו להעסיק את דוברי היהודים - מעל דפי העיתונות , בכתבי העת וכן בספרות היסטורית פופולרית . הדיון בהתמודדותה של כל אחת מן הקהילות עם המשבר הזה נעשה תוך התייחסות נרחבת לגיוון הפנימי ולשסעים הפוליטיים הפנימיים שאפיינו אותה . שאלות אלו יידונו גם על רקע שאלת ייצוגי העבר בסביבת הרוב הלא יהודית בכל אחת מן המדינות הללו . הספר עוסק בשלוש ארצות שבכל אחת מהן שימשה שפה אחרת . כדי להימנע מאי דיוק , הקפדתי להביא לכל אורך הספר , בעיקר בהערות השוליים , את המקורות וההפניות בשפת המקור ובנוסח כפי שהופיע במקור שעמד לנגד עיני . הדברים אמורים גם ביחס למקורות ביידיש , בפרקים השלישי והרביעי , שבהם שמרתי על הכתיב המקורי , ובכלל זה על הניקוד , גם במקרים שבהם הוא אינו נחשב כיום לכתיב התקני ביידיש . ראשית העבודה על המחקר שהוליד את הספר הזה בשנת תשם " א , ( 2001-2000 ) שבה קיבלתי את מילגת ורבורג לפוסט דוקטורט במכון למדעי היהדות באוניברסיטה העברית בירושלים . בשנה זו התחלתי באיסוף שיטתי של המקורות בספריית יד ושם ובספרייה הלאומית בירושלים על החלק של המחקר העוסק ביהודי גרמניה . במקביל אף התחלתי בלימודי הלשון ההונגרית בהדרכתה המסורה של ד " ר אנה סלאי . ד " ר מלאי מוסיפה ללוות אותי מאז ועד היום בנדיבות רבה לכל אורך מסע ההיכרות המרתק שערכתי עם התרבות היהודית ההונגרית , ושיתוף הפעולה בינינו הניב , בנוסף לספר זה , גם כמה פרויקטים מחקריים נוספים . בחודשים ינואר-מאי 2002 שהיתי כעמית במרכז בילדנר לחקר החיים היהודיים באוניברסיטת רטגרם שבארצות הברית , תחת ניהולה של פרופ' יעל זרובבל . תקופה זו תרמה לי רבות להכרת השיח ההיסטורי ההונגרי ולליבון בעיות מתודולוגיות הנוגעות למחקר . הנסיעה לארצות הברית אף אפשרה לי לעבור בדרכי בבודפשט ולהיעזר הן בספרייה הלאומית ההונגרית על שם םצ'ני ( Orszagos Szechenyi Konyvtar ) הן בספריית בית המדרש לרבנים - האוניברסיטה היהודית בבודפשט Orszagos ) ( Rabbikepzo - Zsido Egyetem להשגת מקורות שלא היו זמינים לי בירושלים ולשיחות מרתקות עם היסטוריונים הונגרים . בסמסטר הראשון של שנת 2003-2002 זכיתי במלגת המחקר של המכון הביךלאומי לחקר השואה ביד ושם , תחת ניהולם של פרופ ' דוד בנקיר ז"ל וד " ר תקווה פתל כנעני . המלגה אפשרה לי לקדם בעיקר את החלק ההונגרי של המחקר . בהשראת הדיון שהתפתח בין כותלי המכון , שעליו אני חב תודה לפרופ' בנקיר ולפרופ' דן מכמן , ההיסטוריון הראשי של יד ושם , פניתי להרחיב את היריעה גם על יהודי צרפת . ספריית

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר