עם הספר

עמוד:7

עם הספר שמו של ספר זה נבחר בהשראת הספר הנודע "סתיו ימי הביניים , " פרי עטו של ההיסטוריון ההולנדי יוהן האוזינחה , שראה אור בשנת , 1919 חודשים אחדים לאחר תום מלחמת העולם הראשונה . עם מסירתו של הספר הנוכחי לעריכה יצא לאור ספרו של האוזינחה בתרגום עברי חדש בהוצאת 'כרמל' בירושלים , ומן העיון בו למדתי שבעולם של שלהי ימי הביניים , עולם רווי ייאוש ותהפוכות , נודעו למילה "מלנכוליה" שתי משמעויות : מרה שחורה ודכדוך אך גם חשיבה מעמיקה והפעלת כוח הדמיון . מן המבוא המרתק של דרור ק' לוי ליצירתו הקלסית של האוזינחה למדתי שבעולמו התרבותי של ההיסטוריון ההולנדי הייתה המילה סתיו חלק משדה סמנטי המציין מחזוריות ופרקי זמן החוזרים ברצף , והיא שימשה עבורו מטפורה לקשת שלמה של משמעויות הנוגעות לרעיון הקדמה , הבשלות וההתנוונות של תרבויות . דברים אלו כוחם יפה גם לספר שלפנינו , הבוחן את הלכי הרוח שאפיינו את עולמה של האינטליגנציה היהודית האירופית בעידן של שקיעת האמנציפציה . " בסתיו ימי האמנציפציה" עוסק בדפוסי הזיכרון של העבר ובפוליטיקה של עיצוב הזיכרון בשלוש קהילות יהודיות באירופה שהועמדו אל מול אתגר עלייתו של הפשיזם ושקיעתה של האמנציפציה : גרמניה , צרפת והונגריה . הזהות היהודית המודרנית בשלוש הקהילות הללו עוצבה במידה מכרעת , במהלך המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים , על בסים ערכי האמנציפציה וההשתלבות של היהודים בתוך מדינות הלאום שבקרבן חיו ובתרבויות הפוליטיות שלהן . בכל אחת ואחת מהן עוצבו דפוסים חדשים של הזדהות יהודית עם מדינת הלאום , ועל פי רוב הייתה להם זיקה גם לערכי היסוד הליברליים שעמדו ביסוד התאזרחותם של היהודים בארצות השונות . תהליך זה של הבניית זהויות קולקטיביות יהודיות חדשות בא לידי ביטוי במהותו בגיבוש של " עבר שימושי" - נרטיב היסטורי שלאמנציפציה ולקדמה היה בו מקום מרכזי . עלייתו של המשטר הנאצי בגרמניה , הכרסום שחל במעמדם של היהודים בהונגריה והתגברות האיום הפשיסטי בצרפת , שהיה כרוך גם בגל של שנאת זרים - כל אלה איימו לערער את יסודותיה של ההזדהות היהודית עם מדינות הלאום האירופיות ואת אמונתם ברעיון הקדמה . אחת הדרכים המרכזיות של הציבור היהודי להתמודד עם אתגר זה הייתה פנייה מחודשת אל העבר והערכתו מחדש . פרקי הספר בוחנים את הדרכים השונות שבהן התמודדו פעילי ציבור , פובליציסטים ואינטלקטואלים יהודים בגרמניה ,

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר