תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים עם הספר מבוא 11 נתיבי האמנציפציה בפרספקטיבה השוואתית : שלושה מקרי מבחן ; 12 זיכרון קהילתי , עבר שימושי ו"מיתוסים יוצרי מולדת" ; 16 יהדות האמנציפציה מול האנטישמיות ומשבר הליברליזם האירופי ; 22 בין מלחמות העולם ; 25 מקורות המחקר ; 28 בין לאומיות לטרנם לאומיות : אתגר ההיסטוריה היהודית ההשוואתית 30 חלק ראשון : גרמניה 1938-1929 - פרק ראשון : בחיפוש אחר פשר לשבר 35 תמונת העבר הגרמנית במעבר מרפובליקה ויימר לעידן הנאצי ; 38 מול שקיעת הליברליזם : השיח ההיסטורי היהודי בשלהי רפובליקת ויימר ; 41 מול המשטר החדש : הפנייה אל ההיסטוריה היהודית ; 49 בחיפוש אחר החוקיות ההיסטורית של הגורל היהודי ; 57 השיח האורתודוקסי : בין תאולוגיה להיסטוריה ; 66 סיכום 72 פרק שני : יצירתו של עבר שימושי 75 היסטוריונים והיסטוריה בשירות הקהילה ; 76 אירועי יובל ומקומות של זיכרון בתמונת העבר היהודי בגרמניה ; 83 פנתאון הגיבורים של יהודי גרמניה ; 90 הגירה ותפוצה בראי ההיסטוריה ; 107 סיכום 116 חלק שני : צרפת 1940-1932 - פרק שלישי : מול המשבר מבית ומחוץ 121 צרפת בשנות השלושים : משבר חברתי ופוליטי וקונפליקט על תמונת העבר ; 123 מול הנאציזם העולה : משמעותו ההיסטורית של המפנה בגרמניה בראי העיתונות היהודית ; 127 אמנציפציה ואסימילציה -

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר