בסתיו ימי האמנציפציה

עמוד:4

המערכת המדעית פרופ ' יוסף הקר ( יו"ח , פרופ ' דוד אסף , פרופ ' אלימלך הורוביץ , פרופ ' יפעת וייס , מר צבי יקותיאל , פרופ' גדעון פוקס , פרופ' אמנון רז קרקוצקין מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון עריכה לשונית : אברהם בן אמתי הפקה והבאה לדפוס : יחזקאל חובב ספר זה יוצא לאור בסיוע משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות והאמנויות הקרן הלאומית למדע מכון ליאו בק , ירושלים מסת"ב 978-965-227-286-7 מספר קטלוגי 185-610 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשע"א אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית בע"מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר