עם הספר

עמוד:12

ידידי בבית הספרים הלאומי ובמקומות נוספים עזרו אף הם , דנו אתי בסוגיות שונות , הפנו אותי למקורות חדשים ועודדו אותי במהלך עבודתי . אני מודה לקת ' י בלר , יהודה גלינםקי , חיים היימם , אביעד הכהן , דניאלה טלמון הלר , ג'ניפר הריס , רוני וינשטיין , יוכי פישר ינון , שרון קורן , קימי ורחל בד קפלן , נילס רומר , רמי ריינר , אפרים שהם שטיינר , אדם שיר ובמיוחד לזאב אלקין ולרחל גרינבלט , על נכונותם לקרוא ולהעיר בכל עת . צבי יקותיאל , מנהל מרכז שזר , עודד אותי זמן רב לפרסם ספר זה . אני מודה לו על סבלנותו הרבה ועל התלהבותו מן הספר עוד בראשית דרכו . אני מודה למעין אבנרי רבהון , שליוותה את הכנת כתב היד על יעילותה ועזרתה . הקוראים עבור ההוצאה , ובמיוחד ג ' רמי כהן , חבר ועדת הפרסומים שליווה את הבאת הספר לדפוס , עזרו רבות בעצותיהם , ואני מודה להם על כך . תודה גדולה ומיוחדת אני חבה ליחזקאל חובב , המלווה פרויקט זה שנים רבות , על עריכתו המצוינת , ששיפרה מאוד את הספר , ועל כל מה שלמדתי ממנו על כתיבה בשפה העברית . אחרונים הם בני משפחתי . הורי ריטה ואל באומגרטן תמכו בי וגילו עניין בספר לאורך השנים ואף קראו חלקים גדולים ממנו . אני מקווה שהם יראו בחיבור השתקפות של מעט מן הדברים שלמדתי מהם במרוצת הזמן . אחיותי שושנה , מרגלית ונעמה עזרו אף הן , ותודתי נתונה להן . אני שמחה להודות גם לםבתנו מרגוט זליגמן על עזרתה בהגהות ועל עידודה והתעניינותה בעבודתי לאורך השנים . לילדי יונתן ואילת מגיעה תודה מיוחדת על כל מה שלימדו אותי על יחסים בין אמהות לילדים . תודה אחרונה וגדולה מכולן ליעקב דויטש , שקרא גרסאות רבות מספור של ספר זה והיה מעורב מאוד בתהליך כתיבתו . הוא הפנה אותי למקורות ולמחקרים רבים וליבן אתי לאורך השנים את הנושאים השונים הנדונים כאן . ללא תמיכתו ואהבתו לא הייתי יכולה לסיים את כתיבת הספר או ליהנות מעבודתי המחקרית כפי שאני נהנית כיום . עבודתי על כתב היד של הספר העברי הסתיימה במהלך שנת תשם"ד . באותה שנה הצטרפה למשפחתנו בתנו ניצן גילה , ולידתה האירה את ביתנו בשמחה חדשה ומיוחדת . בקיץ תשס " ד שהינו בניו יורק בביתה של סבתי , םבינה ברקוביץ , ונהינו מכל הטוב שהעיר ניו יורק יכולה להציע . בביתה , שהיה גם בית עבורנו , סיימתי את עריבת כתב היד . עם חזרתנו ארצה הלכה סבתי לעולמה . ספר זה מוקדש לזכרה . ירושלים , חשון תשם " ה

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר