עם הספר

עמוד:11

של Center for Advanced Judaic studies באוניברסיטת פנסילבניה , על עזרתה הרבה . התעניינותי באשכנז בימי הביניים ובמשפחה היהודית החלה כתלמידה בחוג להיסטוריה של עם ישראל בירושלים . אני מודה למוךי , ובמיוחד לחוקרי ימי הביניים , על תמיכתם ועידודם . בראש ובראשונה נתונה תודתי לפרופ' ראובן בונפיל , שהיה מדריך עבודת הדוקטור שעליה מבוסם ספר זה . אני מודה לו על הדרכתו ועל עצותיו שמהן אני נהנית גם היום . ידיעותיו הרחבות וקריאתו הביקורתית תרמו תרומה מכרעת לעיצובו של ספר זה , ואין ספק שהתורה שלמדתי מפיו ממשיכה ללוות אותי . אברהם גרוםמן ליווה אף הוא את צעדי הראשונים , ומנחם בן ששון ויוסף קפלן גילו עניין מיוחד בעבודתי ועודדו אותי במהלך כתיבתה , ואני מודה להם על כך . אני שמחה על הזדמנות זו להודות לשולמית שחר , שמתורתה אני לומדת שנים רבות , על חכמתה ועל היותה דוגמה ומופת עבורי במשך כל שנות עבודתי . גדי אלגזי , יורם בילו , הרוי גולדברג , אורה לימור , חיים סולוביצ ' יק וישראל תא שמע ז"ל קראו גרסאות שונות של חלקים מן הספר ואני מודה להם על עצותיהם . ירחמיאל ברודי קרא בעיון גרסה מוקדמת של הספר ואני מודה לו על הערותיו ותיקוניו . כמו כן , אני מודה לעמיתי במחלקה לתולדות ישראל ובתכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן על תמיכתם ועזרתם , ועל הפיכת מקום עבודתי כיום לסביבה אינטלקטואלית מפרה ומאתגרת . שני מורים נוספים ליוו את החיבור הזה בצורה מיוחדת , ואני שמחה על הזדמנות זו להודות להם . מעמנואל םיון למדתי כיצד ניתן להיעזר במתודות מתחום מדעי החברה , ומחקריו שימשו לי דוגמה במהלך השנים . בשיעורו התוודעתי לראשונה למחקריה של נטלי זימון דיווים . ההיכרות עם נטלי דיוויס באביב תשנ " ח , והקשר עמה מאז אותה פגישה , תרמו לי רבות . אני מודה לשניהם על ההשראה שנתנו לי ועל עזרתם הרבה . גם מחוץ לישראל התברכתי במורים ובעמיתים שסייעו לי . תודה מיוחדת נתונה לדוד רודרמן , ראש n Center for Advanced Judaic Studies באוניברסיטת פנסילבניה , שאפשר לי לשבת ולחקור במכון החשוב שהוא עומד בראשו . תמיכתו והתלהבותו ממחקרי קידמו את עבודתי עד מאוד . תודה גם לאתי לסמן ולשילה אלן על עזרתן הרבה . התכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת פנסילבניה על שם אליס פאול העניקה לי חדר משלי במשך השנה השנייה לשהותי בפילדלפיה , ואני מודה לדנה ברון , דמי קורץ ולוז מרין על הכנסת האורחים שלהן . הצגת חלקים מן הספר בכנסים ובהרצאות באוניברסיטאות שונות - דרתמאות , ' סטנפורד , קולומביה וייל - נתנה לי הזדמנות לבחון את פרקי הספר ולנסחם בצורה בהירה יותר . שיחות עם קרוליין ביינום ואן מטר תרמו רבות לספר זה . אני מודה במיוחד לאיבן מרקוס , המלווה את עבודתי שנים רבות , על עזרתו הרבה . למדתי רבות מקריאתו הביקורתית ומהערותיו המחכימות .

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר