עם הספר

עמוד:10

ובמגדר - היבט חדש שכמעט לא זכה לטיפול בחיבורים מונוגרפיים על תולדות היהודים בימי הביניים . הספר מבוסס על שתי מתודות מחקריות מרכזיות . האחת היא המתודה ההשוואתית , המאפשרת לבחון את הממצאים העולים מן המחקר במסגרת הרחבה של החברה האירופית . המתודה האחרת היא זו המגדרית . ההתמקדות באמהות ובאמהות , נושא שטרם נדון בהיסטוריוגרפיה היהודית , מאפשרת לדון בקבוצה בחברה היהודית בימי הביניים שקולה כמעט שלא נשמע עד כה . בעקבות מחקרים דומים , על אמהות ונשים בחברה הנוצרית בימי הביניים , אני מקווה שספר זה יפתח תחום חדש לעיון ולדיון בחקר היהודים בימי הביניים . מחקר זה יכול לתרום הן להיסטוריה האינטלקטואלית הן להיסטוריה החברתית של התקופה . מצד אחד , חלקים נרחבים של הספר עוסקים בעצם החיים היהודיים בימי הביניים - הריון , לידה וגידול ילדים . מצד שני , הגישות הנורמטיביות כלפי נשים העולות מן המקורות ההלכתיים המשמשים בסיס למחקר מעידות על האמונות והדעות של בני התקופה . לאור תפקידיהם הייחודיים של האמהות ושל ההורים בחברה היהודית בימי הביניים , אני מקווה שמחקר זה יעמיק את הבנתנו בנוגע ליחסי היהודים עם שכניהם הנוצרים , ויאפשר היכרות טובה יותר עם ההיסטוריה החברתית והתרבותית של המשפחה היהודית באשכנז בימי הביניים . ספר זה החל את דרכו כעבודת דוקטור בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים . לאחר אישור העבודה , תרגמתי ועיבדתי אותה לספר , והוא הופיע באנגלית בהוצאת אוניברסיטת פרינסטון בקיץ תשם"ד . העיבוד המחודש של הספר העברי משקף את השינויים שהכנסתי לנוסחו האנגלי . יחד עם זאת , במקומות שונים הרחבתי מעט את הדיון , במיוחד בציטוט מקורות במלואם ובהבאת דוגמאות נוספות , שבן הנחתי שקוראי העברית יפיקו תועלת מעושר המקורות בשפת כתיבתם . אני שמחה להודות למוסדות , למורים , לעמיתים ולחברים שעזרו לי ותמכו בי בשנים שבהן עבדתי על ספר זה . מלגת ות " ת על שם רוטנשטרייך ומלגות מקרן הזיכרון לתרבות יהודית ומן n American Association of University Women סייעו לי בכתיבת העבודה שעליה מבוסס הספר . מלגת אפרים אלימלך אורבך של קרן הזיכרון לתרבות יהודית ומלגת פוסט דוקטורט של יד הנדיב להיסטוריה אירופית תמכו בי בשעה שעבדתי על הכנת כתב היד לספר . מכון ליאו בק בירושלים והמרכז לחקר האשה ביהדות ע " ש פניה גוטםפלד הלר באוניברסיטת בר אילן תמכו בפרסום הספר ואני מודה לשני מוסדות אלה על נדיבותם . בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים היה לי לבית במהלך כתיבת מחקר זה , ואני מודה לספרנים באולם קריאה כללי , במכון לתצלומי כתבי יד ובמיוחד באולם קריאה יהדות על עזרתם הרבה . תודה מיוחדת לגברת יהודית לייפר , מן הספריה

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר