עם הספר

עמוד:9

37 ם הספר " אימהות וילדים" עוסק בהיסטוריה של המשפחה בפרק הזמן שמן הלידה ועד הגיע הילדים לגיל חינוך . הספר מבקש לעקוב אחר סיפורם של הילדים והוריהם החל מן הלידה . מכיוון שלא ניתן לעסוק בילדים בגיל זה מבלי לעסוק בהוריהם , עומדים במוקד המחקר היחסים בין הורים לילדים , ובמיוחד בין האמהות לילדיהן הקטנים , שהטיפול בהם היה מסור בידיהן . החיבור מתמקד בחברה היהודית מתוך השוואה לחברה הנוצרית הסובבת . במוקד הדיונים עומדים הקשרים היומיומיים שהתקיימו בין יהודים לנוצרים , ובמיוחד בין נשים יהודיות לנוצריות , במהלך הפעילות המשפחתית . שני פרקים בספר מתמקדים בטקסי לידה ומשווים בין טקסי המעבר של ילדים יהודים לאלה של ילדים נוצרים , דוגמת מילה וטבילה . הפרקים האחרים בספר עוסקים בלידה , בגישות כלפי פוריות ואי פוריות , בהנקה ובמיניקות , בגידול ילדים ובתפיסות של הורות . המחקר מתמקד בימי הביניים התיכוניים , מן המאה השתים עשרה ועד למאה הארבע עשרה , בקהילות היהודיות הכלולות בהגדרה הרחבה של האזור הגאוגרפי המכונה במחקר אשכנז , בראש ובראשונה בקהילות גרמניה וצפון צרפת . המחקר מבוסס על מקורות עבריים , הן בדפוס הן בכתבי יד , המשתייכים לסוגות ספרותיות שונות ( ספרות הלכתית , פרשנית ומוסרית , מצבות , פיוטים וספרי מנהג ;( על מקורות בלטינית , בעיקר מכתבי אבות הכנסייה , המשמשים להשוואה בין החברה היהודית לחברה הנוצרית ; ועל אמנות התקופה . העיסוק במשפחה היהודית בכלל , ובהורים ובילדים בפרט , חדש למדי בחקר תולדות ישראל בימי הביניים . בשנים האחרונות הופיעו מספר מחקרים על בנים בגיל חינוך , אך טרם נכתב מחקר על ילדים שטרם הגיעו לגיל חינוך או על בנות לצר הבנים . כמו כן הוקדשה תשומת לב מועטה להורים , ובמיוחד לאמהות . לעומת זאת המשפחה בחברה הנוצרית נחקרה לעומק בשלושת העשורים האחרונים , במסגרת הדיונים בחברה הנוצרית בימי הביניים , למשל בספריה של שולמית שחר , שנכתבו בעברית . במחקר זה נעזרתי בממצאים של היסטוריונים שחקרו את החברה הנוצרית לשם העמקת היכרותנו עם החברה היהודית . הגישות המתודולוגיות ששימשו אותי בחיבור זה נלקחו מתחומים שונים : אנתרופולוגיה תרבותית , לימודי מגדר , היסטוריה חברתית והיסטוריה של המשפחה . גישות אלה , המקובלות בחקר החברה הנוצרית בימי הביניים , כובשות לעצמן מקום רב יותר ויותר בקרב חוקרי ההיסטוריה היהודית . במוקד הספר עומדת ההתמקדות בנשים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר