אמהות וילדים חיי משפחה באשכנז בימי הביניים

עמוד:4

Elisheva Baumgarten Mothers and Children Jewish Family Life in Medieval Europe המערכת המדעית : פרופ' ירחמיאל כהן ( יו " ח , פרופ' דוד אסף , פרופ' אלברט באומגרטן , צבי יקותיאל , פרופ ' ג'רמי כהן , פרופ' שמואל פיינר , ד " ר אמנון רז קרקוצקין מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון ערך והביא לבית הדפום : יחזקאל חובב ספר זה ראה אור בסיוע מכון ליאו בק , ירושלים משרד החינוך , התרבות והספורט על העטיפה : מילת יצחק ( פרט , ( חומש רגנסבורג , 1300 לערך , כ " י מוזאון ישראל ירושלים , , 180 / 52 דף 18 ב . באדיבות מוזאון ישראל . מםת " ב ISBN 965-227-202-7 מספר קטלוגי Catalogue No . 185-518 © כל הזכויות למהדורה העברית שמורות למרכז זלמן שזר , תשס " ה © Copyright of the Hebrew edition by The Zalman Shazar Center , Jerusalem Printed in Israel , 2005 אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד ממוחשב : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית בע"מ , ירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר