הקדמה

עמוד:13

מן היונקים , 16 ההודיים כוללים תשעה שהם גם אתיופיים . חמישה מינים הם גם אסייניים , אבל לא הודיים , ושבעה מינים שנכללו ברשימה בתור פליארקטיים מופיעים רק בסוריה ובאסיה הקטנה . הללו שאינם מצויים עוד אלא בצפון מערב חצי האי ערב נכללו בתור ייחודיים . מ 113 מיני היונקים האלה , שייך לאזור האתיופי חלק יחסי גדול הרבה יותר מחלקם של האתיופיים במחלקות האחרות 34 - מתוך , 113 או כשלוש עשיריות מן השלם . מאלה , תשעה מינים , ובכללם שישה חתוליים , צבוע ויזנוב RMnopoma ) micmphyllum [ יזנוב גדול , ([ הם גם הודיים , ולאזור הזה אפשר לשייך עוד ארבעה , אף ששניים מהם , Camelus dmmedarim [ גמל ] Bos bubalus" \ [ תאו , [ שהביא האדם , אינם זכאים להיכלל ברשימה ; ועוד מין , Asinus hemippus [ פרא , [ שייך גם הוא לאזור הפליארקטי , ונשארים אפוא רק שני מינים שיש לגביהם ספק , Gazella com [ מין לא מזוהה של צבי ] Mm proetextus" \ [ עכבר הבית . [ עקבות הנדידה או הייבוא מהודו מצטמצמים אפוא לכמות זערורית . מ 34 יונקים שאפשר לשייכם לאזור האתיופי , וברור שאינם פליארקטיים , ארבע אנטילופות , שני ארנבים , ושמונה מכרסמים קטנים מן הסוגים Acomys [ קוצן , [ Gerbillus [ גרביל ] , rid c < Psammomys ~\ הם מינים שחיים בסביבה מדברית בלבד , והם מסוגלים אפוא לחצות את ציות החול העצומות של אפריקה וחצי האי ערב ולהתיישב בגבולם הצפוני . n Felidse [ החתוליים ] הגדולים , שארץ ישראל עשירה בהם , כוללים שישה מינים מלבד Felis pardina הפליארקטי [ לינקס , [ והם שווים בכול בשני האזורים , ואם יש ביניהם הבדל , עדיין איננו יודעים בוודאות לאיזה גזע משתייכים הפרטים של ארץ ישראל . ייתכן שהגיעו דרך מצרים , או מעמק הפרת . אבל יש מינים יציבים יותר , כגון Herpestes ichneumon ונמייה ] והחתולים , שמעידים כמדומה על יישוב קדום מזה שנמצא במדבריות של היום . יתר על כן , המעבר מן המזרח אינו ארוך ואינו קשה מן הבחינה הפיזית יותר מן המעבר מאפריקה ; ובכל זאת איננו מוצאים במחלקה הזאת שום סימן לנדידה כזאת . מ 13 היונקים הייחודיים , שלושה , Ursus synacus [ דוב סורי Lepus syriacus , [ [ ארנבת שדה ] Stiurus syriacus" \ וסנאי זהוב , [ אינם אלא מודיפיקציות של טיפוסים פליארקטיים ; שישה , Lepus sinaiticus [ ארנבת שדה , זן מדברי Gerbillus tamiurus , [ 5 המופע המדברי . 6 הכוונה כנראה לתת מין נפרד של לינקס , ( Felis lira . iberae ) שהיה נדיר בארץ ישראל בזמנו של טריסטראם . 7 הנמייה והחתול הם מינים קומנסליים . שרידיהם מעידים שלפנים ישבו במקום בני אדם , וקודם שהיה מדבר שררו בו תנאים ים תיכוניים . 8 הדוב הסורי נחשב לתת מין של הדוב החום . הדוב ניצוד בחרמון בראשית המאה ה 20 ונכחד ( אחרוני , בספרו "זכרונות זואולוג עברי , " מתאר את הפרטים האחרונים שנצפו וניצודו באזורנו . ( 9 בימיו של טריסטראם נחשבו הארנביים הנזכרים כאן למינים נפרדים ; היום אין הם אלא שמות נרדפים של ארנבת השדה .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר