הקדמת המתרגם

עמוד:8

לאספנים ולאוניברסיטאות מימן את מסעותיו ומחקריו . ( עניין רב היה לו בשפות השמיות והקלסיות , ובספרו The Natural History of the Bible ( הטבע במקרא , ( 1877 זיהה מיני חיות שנזכרו במקרא . לא רק להעשרת הדעה על החי והצומח עשה טריסטראם , אלא גם לשמירת הטבע , לחקיקת חוקים לשמירת החי בארצו בפרט ובעולם בכלל , ולאכיפת החוקים האלה . ב 1858 ביקר בפעם הראשונה בארץ ישראל והתרשם מאוד מייחודה של ארץ הקודש , וכעבור חמש שנים יצא למסע בארץ ישראל במימונה של הקרן הבריטית לקידום הנצרות . עשרה חודשים חקר את הגאולוגיה ואת החי וצומח של הארץ , וב 1865 יצא ספרו הנודע "מסע בארץ ישראל - לחקר חיי הארץ וטבעה ( יומן " ( 1864-1863 ( יצא לאור בתרגומו של חיים בן עמרם , ירושלים : מוסד ביאליק , תשל"ה . ( בפעם השלישית ביקר טריסטראם בארץ ישראל ובמואב בשנת , 1872 ואת מסעו זה תיעד בספרו החשוב The LandofMoab - Travelsand Discoveries on the East Sideof the Dead Sea andthe Jordan ( ארץ מואב - מסעות ותגליות במזרח ים המלח והירדן , . ( 1873 לפי התצפיות , האוספים והמחקרים משלושת מסעותיו בארץ ישראל , כתב את הספר החשוב "החי והצומח של ארץ ישראל" , ( 1884 ) שחלקו הראשון ( חלק החי ) מובא כאן בתרגומו לעברית . מן החיבור הזה אפשר ללמוד על המינים שהתקיימו בארץ בעת ההיא . אייל הכרמל , הלינקס , הרוב הסורי , הראם , הברדלס , הפרא , הגרזן , הקטופה - כל אלה התקיימו בארץ ונכחדו ממנה רק בראשית המאה ה . 20 עוד אפשר ללמוד ממנו על השינויים העיקריים שחלו בתפוצת המינים ב 150 השנים האחרונות . יש מינים שהצטמצמה אוכלוסייתם , כגון הבז האדום , הדיה האדומה , הפרס , הנשר , העורב השחור . מינים אחרים התרבו מאוד , כגון אנפית הבקר , היעל , ntr . a הבולבול , הצופית , הצוצלת , הקאק . את רוב השינויים יש לתלות באדם ובמעשיו - בציד החיות הגדולות או המסוכנות , בהרס בתי הגידול ( בייחוד על ידי ייבוש הביצות , ( בהרעלות ( בייחוד בשנות ה 50 של המאה ה , ( 20 וכן בהתפשטות הדמוגרפית , בריבוי השטחים החקלאיים , ובבנייה בשטחים הפתוחים . בכרך הזה מתוארים יותר מ 800 מינים של בעלי חיים מקבוצות שונות 113 ) מיני יונקים , 348 מיני ציפורים , 91 מיני זוחלים ודו חיים , 43 דגים ו 213 מיני רכיכות . ( אין ספק שהמונוגרפיה על הציפורים היא המקיפה והיסודית שבכל מחלקות החי בספר הזה . חשוב לציין שרבים מן השמות המדעיים מיושנים , ומלאכת הזיהוי לא היתה קלה . בעיקר חסרים שמותיהן של רכיכות , ובייחוד רכיכות שמצויות בלבנון ובסוריה , שטריסטראם ראה אותם בכלל ארץ ישראל במחקר הזה . על דעתו של ידידי ד"ר עוזי פז , ייאמר שלא תמיד היו התצפיות של המחבר והמידע שקיבל מן המקומיים אמינים , ולמקרים האלה - כגון בדבריו על הדישון , הראם והתחמס חום הצווארון - נדרשתי 2 למין הזה נשקפת סכנת הכחדה בעולם כולו . היום הוא מקנן במושבות יחידות בירושלים , בכרמל ובמדבר יהודה . 3 היום היא מזדמנת נדירה ביותר בחורף , בייחוד במערב הנגב . 4 בזמן האחרון נכחד כמקנן בארצנו .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר