רשימת התמונות

עמוד:6

רש » מת התמונות על יד עמ' 96 שפן סלעים יעל ברבי נמנמן סלעים , נברן טבריה , נברן השלג חולד קוצן מצוי ( זן מדברי , ( קוצן מצוי ( קוצן קהירי , ( קוצן זהוב ירבוע גדול אירנייה T צופית ררורית קצרת אצבעות טריסטרמית בזבוז הלבנון , דרור הירדן תחמס נובי נחשון על יד עמ' 224 תלום קשקשים מצוי צפע מצוי שחור ראש שלווני , , zootoca tnstrami חרדון סיני , נחושית נחשונית אמנון מצוי , טברנון סימון אמנון הירדן , טברנון לסתני בינון הירדן , בינון החולה , עגולסת נחלים , קרנון נהרות , שפמנון מצוי בינית גדולת קשקשים , בינית ארוכת ראש

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר