החי והצומח של ארץ ישראל

עמוד:4

H . B . Tristram LL . D ., D . D ., F . R . S ., CANON OF DURHAM THE SURVEY OF WESTERN PALESTINE THE FAUNA AND FLORA OF PALESTINE THE FAUNA Published by The Committee of the Palestine Exploration Fund I , Adam Street , Adelphi , London , W . C . 1884 Translated and Edited by Chaim Moyal עריכת התרגום : מאירה טורצקי ואילנה טוקטלי התקנת התעתיק מערבית : אמיר געש הבאה לדפוס : עטרה קליגמן מסת"ב ISBN 965-342-938-8 © כל הזכויות למהדורה העברית שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשס"ז סודר ונדפס בארט פלוס , ירושלים Copyright of the Hebrew Edition by The Bialik Institute , Jerusalem 2007 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר