רשימת הקיצורים

עמוד:יג

Grayson , Assyrian Rulers 2 A . K . Grayson , Assyrian Rulersof the Early First Millennium BC . I ( 1114- 859 BC ) . RIMA 2 , Toronto 1 99 1 Grayson , Assyrian Rulers 3 A . K . Grayson , As . ry / 7 i 7 // Rulers of the Early First Millennium BC . 11 ( 858- 745 BC ) , RIMA 3 , Toronto 1996 Luckenbill , Sennacherib D . D . Luckenbill , The Annals of Sennacherib , Chicago 1924 Olmstead , History A . T . Olmstead , Historyof Assyria , Chicago 1923 Onasch , Agypten H .-U . Onasch , Die assyrischen Eroberungen Agyptens , Agypten und Altes Testament 27 , Wiesbaden 1994 Streck , Assurbanipal M . Streck , Assurbanipal und die letzten assyrischen Konige , VAB 7 , vol . 2 , Leipzig 1916 Tadmor , Tiglath-pileser /// H . Tadmor , The Inscriptions ofTiglath- pileser 111 Kingof Assyria , Jerusalem 1994 ד . סימנים מוסכמים [ ] סוגריים מרובעים מציינים פער מחמת שבר או מחק וכיו"ב בגוף הכתובת . בדרך כלל השלמתו מובססת על כתובת מקבילה . חצי סוגר מימין ו או משמאל נ , בראשי השורות וסופיהן מציינים פער בראש השורה או סופה , שלא תמיד ניתן לקבוע את שיעורו . ( ) סוגריים עגולים מציינים תוספת לשם פירוש . סוגריים מזוותים מציינים השלמה של השמטה מחמת טעות הסופר או החורת הקדמון של הכתובת . XXX לסימנים שחוקים או חלקיים שאינם ניתנים לפיענוח . ר מצוין לפיענוח או לתרגום מסופק .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר