תוכן העניינים

עמוד:ט

פרק תשיעי : הכרוניקה האפונימית האשורית 115-109 כתובת . 38 הכרוניקה האפונימית 115-110 פרק עשירי : כרוניקות בבליות 135-117 כתובת . 39 כרוניקה בבלית מימי נבונצר עד שמש שם אכן 124-117 כתובת . 40 כרוניקה מימי נבופלאסר ' ) נפילת נינוה 130-124 ( ' כתובת . 41 כרוניקה בבלית מימי נבוכדראצר 135-130 מפה : המזרח הקדום במאה ד לפסה"נ 137-136 פרק אחד עשר : כורש מלך פרס 143-139 כתובת . 42 כתובת הגליל 143-139 נספחים 149-145 מילון מונחים 148-147 לוח כרונולוגי 149 מפתחות 178-151 א . מפתח הכתובים 155-153 ב . מפתח שמות אלוהויות 156 ג . מפתח שמות אנשים 162-157 ד . מפתח שמות גיאוגרפיים ואתניים 173-163 ה . מפתח נושאים 178-174

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר