תוכן העניינים

עמוד:ח

כתובת . 14 כתובת סיכום מס' 52-50 8 כתובת . 15 קטע אנאלים משנת 732 לפסה"נ 54-52 כתובת . 16 קטעי אנאלים - כיבושים בגליל 56-54 פרק חמישי : סרגון השני 75-57 כתובת . 17 כתובת סיכום מח'ורםאבאד 61-57 כתובת . 18 קטע מכתובת סיכום מכלח 63-62 כתובת . 19 קטעי אנאלים מח'ורסאבאד 66-63 כתובת . 20 כתב זכויות של העיר אשור 67-66 כתובת . 21 כתובת הגליל מס' 67 1 כתובת . 22 קטע ממצבה מקפריסין 68 כתובת . 23 לוח אבן מכלח 70-69 כתובת . 24 קטע ממנסרת אנאלים מנינוה 71-70 כתובת . 25 קטע מנסרה מהעיר אשור 73-71 כתובת . 26 כתובת 'עזקה' 75-73 פרק שישי : סנחריב 86-77 כתובת . 27 המסע השלישי 84-77 כתובת . 28 תבליטי לכיש 85-84 כתובת . 29 קטע של מנסרה משנת 86-85 697 פרק שביעי : אסרחדון 98-87 כתובת . 30 קטעים ממנסרת 'נינוה א' 92-87 כתובת . 31 מצבת תל זנג'ירלי 94-92 כתובת . 32 כתובת נהר אל כלב 96-94 כתובת . 33 שבר לוח מנינוה 98-96 פרק שמיני : אשורבנפל 108-99 כתובת . 34 קטעים ממסעות למצרים ( לפי מהדורה 103-99 ( A כתובת . 35 המסע המוקדם לצור ( לפי מהדורה 104-103 ( B כתובת . 36 המסע המאוחר לצור ( לפי מהדורה 105-104 ( A כתובת . 37 המסעות נגד הערבים ( לפי מהדורה 108-105 ( B

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר