אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל: מאות ט'-ו' לפסה"נ

עמוד:ד

THE BIBLICAL ENCYCLOPAEDIA LIBRARY founded by the Board of Editors of the ENCYCLOPAEDIA MIQRA'IT ( ENCYCLOPAEDIA BIBLICA ) General Editor : Shmuel Ahituv Copy-editing and Production : Geula Cohen XIX HISTORICAL TEXTS FROM ASSYRIA AND BABYLONIA : 9 TH - 6 TH CENTURIES BCE Translations with commentaries and introductions by Mordechai Cogan ספר זה מופיע בסיוע קרן המחקר ע"ש צ'רלם וולפםון המכון למדעי היהדות , האוניברסיטה העברית בירושלים Published with the assistance of the Charles Wolfson Research Fund The Institute of Jewish Studies , The Hebrew University of Jerusalem מסת"ב ISBN 965-342-868-3 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק . ירושלים תשס"ד Jerusalem 2003 All rights reserved סדר , לוחות והדפסה : ארט פלוס , ירושלים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר