אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל: מאות ט'-ו' לפסה"נ

עמוד:ג

אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל : מאות ר- 'ט לפסה"נ תירגם , פירש והקדים מבואות מרדכי כוגן מוסד ביאליק ירושלים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר