מבוא

עמוד:9

כולו י , במונוגראפיות שונות , » בפירושים לדה"י , וכן הוקדשו מחקרים מיוחדים לנושא כולו או לתחום מתחומיו . 8 ב . המחקרים על השקפותיו של ספר דה"י , אף על פי שהם מגיעים לעתים למסקנות מנוגדות , נשענים על מספר הנחות יסוד שהן משותפות לכולם . הראשונה שבהן היא ספרותית , והיא שספר דה"י וספר עזרא נחמיה נתחברו בידי מחבר אחד , 'הכר 1 ניסט . ' טענה זו הועלתה בעת ובעונה אחת על ידי צונץ ומוברס במחציתה הראשונה של המאה הי"ט ובתוך זמן קצר נתקבלה על דעת הרבים , להוציא חוקרים בודדים , כעובדה שאין לערער עליה ° י . לאור הנחה זו נערך הדיון בכל אחד מן הספרים מתוך זיקה מתמדת G . v . Rad , Theologie des Allen Testament , 1 , 1957 , pp . 344—351 5 י . קויפמן , תולדות האמונה הישראלית , ד , תש"ד , עמ' w . Eichrodt , . 481—453 Theologie des Alien Testament , I , 1959 , pp . 286 ff . ור' מפתח . 6 כגון G . A . Danell , Studies in the Name Israel in the Old Testament , : 1946 , pp . 270—286 ; O . Ploger , Theokratie und Eschatologie , 1968 , pp . 37 ff . ; N . Poulssen , Konig und Temple , 1967 , pp . 155 fT ., ועוד . 7 רודולף מקדיש לעניין זה כמעט שלושה פרקים מן המבוא לפירושו על דה"י . הפרק השלישי במבוא הוא 'התוכן והמטרה' ( דה"י , עמ' 1 ז , ( IX \ 1 הפרק השישי — 'הרעיונות העיקריים והמהימנות' ( שם , עמ' , ( xvm xm והשביעי — 'הבשורה של בעל דה"י' ( עמ' . ( xxiv— xvm גם מייארס מקדיש פרק נפרד ל'מטרתו של בעל דה"י' ( דה"י , עמ' ( XL— xvm ופרק נוסף ל'תיאולוגיה של בעל דה"י' ( שם , עמ' . ( Lxxxv— LXIV 8 כגון < 3 . Wilda , Das Kbnigsbild des Chronistischen Geschichtswerk . es , : Diss ., Bonn , 1959 ; A . M . Brunet , La Theologie du Chroniste - Theocratie et Messianism , Sacra Pagina , I , ed . J . Coppens , 1959 , pp . 384—397 ; R . North , 'Theology of the Chronicler' , JBL 82 , 1963 , pp . 369 — 381 ; R . Mosis , Untersuchungen zur Theologie des Chronist- ischen Geschichtwerkes , Freiburg , Freiburg 1973 9 צונץ , הדרשות בישראל , פרק שני , עמ' F . c . Movers , Kritische Unter- ; 20—7 suchungen uber die biblische Chronik , 1834 10 ר' למשל C . C . Torrey , 'The Composition and Historical Value of , Ezra-Nehemiah \ BZAW 2 , 1896 עמ' : 1 'הדבר מוסכם היום על הכול שהספרים דה"י — עורא נחמיה היו במקורם ספר אחר , שצורתו הסופית ניתנה לו על ידי מחבר ספר דה"י , שבדרך כלל מכנים אותו 'בעל דה"י . ' היוצאים מן הכלל הם בעיקר : W . M . L . de Wette , Lehrbuch des historischkritische

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר