מבוא

עמוד:8

המבריק שהקדיש ולהויזן לספר דה"י בשנת .= 1878 החיבורים שנכתבו לאחר מכן תלויים בשיטתם ובמסקנותיהם בדברי דה וטה , גראף וולהויזן , ובכולם נועד הדיון בהשקפותיו ובמטרותיו של מחבר דה"י לשמש אמצעי לבחינת מהימנותו י . השינוי בגישה לספר דה"י חל בשנות העשרים של המאה הנוכחית , וראשיתו במבוא שכתב הנל לפירושו של ר 1 תשטיין לדה"א . הנל הרחיב את הדיון בתחום התיאולוגי והפריד אותו משאלת המהימנות ההיסטורית . הפרק על התיאולוגיה של ספר דה"י , שהוא המקיף ביותר בין פרקי המבוא , הועמד בראשו . * שנים מעטות לאחר מכן ראה אור מחקרו של פ . ראד — G . v . Rad , Das Geschichtsbild des Chronistischen Werkes , ] 93 () אשר כיוונו ודרך מחשבתו מובלטים בשמו . התעניינותו של פ . ראד הופנתה לא אל היסודות ההיסטוריים הכלולים בספר דה"י , אלא ל'תמונת ההיסטוריה' המעוצבת על ידי מחברו , וההנחה שאין זהות בין השניים כבר מובלעת בשמו של הספר . מטרתו של פ . ראד היתד , לגלות את העולם הרוחני של בעל דה"י , כפי שהוא מתגלה בדרך עיצובה של ההיסטוריה בספרו . ברוח מחקרו של פ . ראד נכתב הפרק על הרעיונות התיאולוגיים העיקריים בספר דה"י בספרו של נ 1 ת : M . Noth , Dberlieferungsgeschichtlichen Studien — rvto . 1943 , pp . 171 — 180 בוחן את שני המיגבשים ההיסטוריוגראפיים במקרא — המיגבש הדויטרונומיסטי והמיגבש הכר 1 ניסטי — מתוך נקודת המוצא של 'תולדות המסורות , ' ומבקש לעמוד על המערכת האידיאולוגית של כל אחד מהם באמצעות האופן שבו הוא מעצב את התיאור ההיסטורי . מכאן והלאה נעשה העולם הרעיוני של ספר דה"י לנושא העומד ברשות עצמו ; הוקצה לו מקום במחקרים שעניינם באמונות ודעות של המקרא J . Wcilhausen , Prolegomena zur Ceschiclue Israels , Berlin 1878 , 2 pp . 165—223 3 ור' כדוגמה את פירוש קרטיס לדה"י הכולל במבוא בפרק אחד את 'תוכנית הספר , מטרתו וערכו ההיסטורי , ' קרטיס דה"י , עמ' . 16—6 העמדה הקיצונית ביותר כלפי מהימנותו של בעל דה"י ושל חיבוריו הובעה על ידי ט 1 רי בשורה של מחקרים , שבהם תיאר את בעל דה"י כ'נובליסט' המשלח דמיונו ללא רסן . למשל C . C . Torrey , 'The Composition and Historical Value of : BZA W 2 , 1896 , pp . 51—65 ; idem , Ezra Studies , . Ezra-Nchcmiah 1910 , pp . 208—251 J . Hanel — W . Rothstein , 'Kommentar zum ersten Buch der Chronik' 4 ( KAT ) , Leipzig 1927 , pp . VIII , IX-XLIV

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר