חידת ההווה ועורמת ההיסטוריה עיונים בהיסטוריה היהודית בפרספקטיבה אוניברסלית

עמוד:ד

J . L . Talmon The Riddle of the Present and the Cunning of History Edited by David Ohana Afterword by Yehoshua Arieli and Isaiah Berlin : rupnn רותי שמעוני הספר יוצא לאור בסיוע קרן טלמון של האוניברסיטה העברית בירושלים הדפסה שנייה , תשס"ב2002- מסת"ב ISBN 965-342-816-0 כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשס"א סודר ונדפס בארט פלוס , ירושלים Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 2000 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר