חידת ההווה ועורמת ההיסטוריה עיונים בהיסטוריה היהודית בפרספקטיבה אוניברסלית

עמוד:ג

יעקב טלמון חידת ההווה ועורמת ההיסטוריה עיונים בהיסטוריה היהודית בפרספקטיבה אוניברסלית ערך והוסיף מבוא , הערות וביבליוגרפיה דוד אוחנה אחרית דבר הושע אריאלי ישעיהו ברלין מוסד ביאליק ירושלים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר