חידת ההווה ועורמת ההיסטוריה עיונים בהיסטוריה היהודית בפרספקטיבה אוניברסלית