תוכן העניינים

עמוד:8

9 . 3 הזדקנות האוכלוסיה 334 ......................................... 9 . 4 דמוקרטיה וחופש ביטוי 337 .................................... 9 . 5 תכנון עסקי 341 ....................................................... 9 . 6 שירותים ממשלתיים 342 ......................................... 9 . 7 שירותים משלימים 342 ........................................... 9 . 8 מוצרי צריכה 343 .................................................... 9 . 9 תעשיות עתירות ידע 344 .......................................... 9 . 10 מוצרים בטחוניים 345 ........................................... 9 . 11 שמירת הסביבה 345 .............................................. 9 . 12 שיתופי פעולה בינלאומיים 346 ............................... 9 . 13 אמצעי זהירות 346 ................................................ . 10 סיכום 348 ___________________________ אינדקס מושגים 350 ____________________

הוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר